Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Řízení v personalistice

Zpracování témat se upravuje na základě konzultace se zákazníkem

Ukázky témat vzdělávání, která pro Vás provedeme.
 • Personalistika v akci
 • Personální plánování
 • Nábor a výběr zaměstnanců
 • Zařazení a trénink zaměstnanců
 • Pracovní výkon – motivace, mzda
 • Autorita vedoucího – získání, udržení
 • Řízení a vedení zaměstnanců
 • Budování, stabilizace týmu a jeho vedení
 • Příprava hodnocení zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Zaměstnanci a pracovní právo
 • Vztahy ve společnosti
 • Zdraví a bezpečnost při práci
 • Řízení času – Time Management
 • Delegování
 • Příprava na změny
 • Řešení problémů
 • Plánování
 • Prevence proti stresu, efektivní odpočinek a relaxace a Řízený behaviorální přijímací pohovor
 • Vyhledávání a výběr vhodných osob na určité funkce, profese
 • Organizace konferencí, sympózií
 • Analýza problémových situací a krizový management

 • Podrobnější informace

  PERSONALISTIKA V AKCI
 • chápat své místo v přípravě náboru a výběru, umístění, zapracování a rozvoji pracovníků
 • rozumět práci personálních a školících specialistů
 • PLÁNOVÁNÍ PERSONÁLU
 • definovat budoucí požadavky na zaměstnance (kvalifikace, počet, časový horizont)
 • definovat požadavky na zajištění kvalitních zaměstnanců (požadavky pracovní pozice)
 • popisovat náklady na nábor, výběr, výcvik, mzdy zaměstnanců
 • NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ
 • chápat principy náboru a výběru zaměstnanců
 • rozumět svojí roli v systému náboru a výběru
 • připravovat se na rozhovor a vést výběrový rozhovor
 • účastnit se při rozhovorech a výběrových procesech
 • posuzovat vhodnost uchazeče vzhledem k požadavkům týmu a podniku
 • plánovat a realizovat dobrá nástupní schémata ve svém oddělení
 • ZAŘAZENÍ A ZÁCVIK
 • znát podstatu a podmínky zařazování zaměstnanců
 • připravovat program úvodní přípravy a pracovní zkušenosti zaměstnanců
 • LIDSKÉ FAKTORY PRACOVNÍHO VÝKONU
 • rozumět chování zaměstnanců
 • identifikovat faktory, které lidi motivují a faktory, které lidi nemotivují
 • znát a využívat pracovní a výkonovou motivaci
 • poznat přínosy, které na pracoviště přináší ocenění výkonu
 • chápat význam osobní profesní orientace a očekávání zaměstnance
 • odhalovat zdroje loajality s firmou a příčiny vnitřní výpovědi zaměstnanců
 • ÚLOHA AUTORITY VEDOUCÍHO
 • vědět, co je autorita, jak se získává a používá na pracovišti
 • znát zdroje vůdcovské autority a budovat vlastní autoritu
 • používat autority ve prospěch pracovního týmu a organizace
 • VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ
 • hodnotit vlastní vůdcovské kvality a potenciál a přizpůsobit jej vedeným jednotlivcům
 • radit podřízeným
 • radit se s podřízenými
 • VEDENÍ TÝMU
 • znát a rozvíjet manažerské dovednosti potřebné k vedení týmu
 • zjišťovat potřeby pro sestavení a motivaci pracovních týmů a jejich členů
 • vytvářet pracovní týmy
 • zvyšovat jejich výkonnost plánováním a výcvikem
 • rozvíjet potenciál jednotlivců pro týmovou práci
 • vést skupinové diskuse ke společnému řešení problémů a rozhodování
 • přispívat do diskusí k řešení problémů
 • hodnotit práci týmu a navrhovat proces rozvoje
 • efektivně vést tým
 • PŘÍPRAVA HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
 • definovat vlastní roli v systému hodnocení na pracovišti
 • chápat přínosy, které ocenění zaměstnanců přináší na pracoviště
 • určovat kriteria výkonnosti zaměstnanců
 • posuzovat perspektivu možného rozvoje zaměstnanců
 • stanovovat cíle a cesty profesního rozvoje zaměstnanců
 • HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
 • řídit pravidelné plánování schůzek pro hodnocení zaměstnanců
 • plánovat, připravovat efektivní hodnotící rozhovory
 • vést hodnotící rozhovory
 • vyhodnocovat informace získané při rozhovoru
 • poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu pro hodnoceného
 • ZAMĚSTNANOST A PRACOVNÍ PRÁVO
 • znát práva a povinnosti podniku a zaměstnanců plynoucí ze zákoníku práce
 • znát možnosti a podmínky pracovního přeložení
 • znát podmínky rozvázání pracovního poměru a výpovědi
 • vysvětlovat pracovní smlouvu a jak může být změněna
 • VZTAHY VE SPOLEČNOSTI
 • vytvářet a udržovat důvěru podřízených, poskytovat jim podporu
 • vytvářet a udržovat důvěru a podporu bezprostředního nadřízeného
 • vytvářet a udržovat dobré vztahy s kolegy
 • zajišťovat a minimalizovat příčiny konfliktů
 • řešit disciplinární problémy čestnou a správnou cestou
 • zavádět disciplinární procedury a postupy řešení stížností
 • ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
 • znát nejdůležitější právní opatření vztahující se k ochraně zdraví a bezpečnosti
 • vysvětlovat svoje povinnosti a zodpovědnost za zdraví a bezpečnost, totéž u svých spolupracovníků
 • demonstrovat nějaká praktická hlediska bezpečnosti
 • nabízet myšlenku bezpečnosti jejich týmům
 • vysvětlovat některé právní aspekty a aspekty disciplinárních procedur spojených s bezpečností
 • hrát aktivní roli při pomáhání svému pracovnímu týmu udržet zdraví a bezpečnost
 • ŘÍZENÍ ČASU
 • identifikovat cesty lepšího využití pracovního dne lepším řízením času
 • analyzovat problém řízení času a hledat nejlepší řešení
 • DELEGOVÁNÍ
 • předcházet problémům při delegování
 • delegovat efektivně
 • PŘÍPRAVA NA ZMĚNY
 • identifikovat síly, které způsobují změny
 • předpovídat a rozeznat reakce na změnu
 • překonávat odpor ke změnám
 • vytvářet atmosféru, v níž je změna přijata nebo dokonce přivítána
 • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 • řešit problémy aplikováním vhodných technik a osvojením si vhodného přístupu
 • osvojit si generování nových myšlenek při řešení problémů
 • zdokonalovat dovednosti své i svého týmu pro řešení problémů
 • PLÁNOVÁNÍ PROFESNÍ KARIÉRY a PREVENCE STRESU A RELAXACE
 • stres v lidském životě
 • stres v organizaci
 • náročné, zátěžové a konfliktní situace
 • diagnóza stresu (zdroje, příznaky, mechanismy obrany)
 • antistresová ochrana a relaxace metodika chování v situacích ohrožení
 • Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nerozumím, chci více informací.

  Využívání souborů cookie
  Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
  Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

  Zavřít