Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Obchodní, nákupní dovednosti

Zpracování témat se upravuje na základě konzultace se zákazníkem

Ukázky témat vzdělávání, která pro Vás provedeme.
 • Systémy plánování
 • Plánování práce
 • Metody rozhodování
 • Kultura firmy
 • Organizace práce
 • Řízení v práci
 • Kontrola práce
 • Zvyšování produktivity
 • Zlepšování výrobků a služeb
 • Řešení provozních problémů
 • Řízení skladů
 • Systémy řízení zásob
 • Péče o dodavatele
 • Řízení změn
 • Řízení kvality
 • Řízení projektů
 • Marketing
 • Uzavírání obchodů
 • Péče o zákazníka
 • Efektivita v kanceláři
 • Porady
 • Vztahy mezi dodavateli a odběrateli
 • Ochrana životního prostření
 • Pohledávky (prevence, vymáhání)

 • Podrobnější informace

  SYSTÉMY PLÁNOVÁNÍ
 • chápat podstatu a smysl plánování
 • chápat význam a smysl strategických, taktických a dalších plánů
 • stanovovat cíle
 • PLÁNOVÁNÍ PRÁCE
 • stanovovat a aktualizovat pracovní cíle pro jednotlivce
 • rozhodovat o pracovních metodách
 • plánovat činnosti jednotlivců vedoucí k cíli
 • Metody rozhodování
 • přistupovat k rozhodování systematicky a s rozmyslem
 • jednotlivé možnosti volit až po pečlivém rozboru jejich možných následků
 • realizovat svá rozhodnutí a učit se z vlastních chyb
 • dělat účinná rozhodnutí
 • aktualizovat cíle pro jednotlivce a týmy
 • KULTURA FIRMY
 • připravit kulturu firmy
 • chápat a prosazovat kulturu firmy
 • udržovat a zlepšovat provoz v souladu s požadavky kvality, funkční specifikace a pracovních vztahů zaměstnance
 • ORGANIZACE PRÁCE
 • příprava organizace práce - podmínky
 • rozdělovat práci jednotlivcům a ohodnotit jejich možnosti vůči cílům
 • realizovat a hodnotit změny ve výrobcích a službách
 • ŘÍZENÍ V PRÁCI
 • znát a umět vysvětlovat organizační struktury a systémy podniku
 • znát a zdokonalovat pracovní vztahy mezi jednotlivci, různými skupinami a zákazníky
 • efektivněji pracovat na své pozici v organizaci, znát možnosti svého služebního postupu
 • řízení = řízení lidí
 • systém v řízení
 • KONTROLA PRÁCE
 • znát základy kontrolních systémů a zapojit je do kontroly práce
 • využívat užitečné postupy ke kontrole průběhu práce, materiálu, kvality a pracovních metod
 • znát principy kontroly
 • ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY
 • rozumět významu a důležitosti produktivity
 • vytvářet a udržovat nezbytné podmínky pro zvýšení produktivity
 • pomáhat zlepšení produktivity pracovních jednotlivců
 • jaké jsou různé výpočty
 • ZLEPŠOVÁNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB
 • stav v kvalitě výrobků a služeb, porovnání s možnostmi firmy, s obchodním prostředím
 • neustálé zjišťování možností ke zlepšení
 • hodnotit užitek a nevýhody nabízených změn
 • projednávat a dohodnout se na uvedení změn
 • odůvodňovat návrhy na výdaje ke zlepšení výrobků a služeb
 • vyjednávat a dohadovat rozpočet na zlepšení
 • ŘEŠENÍ PROVOZNÍCH PROBLÉMŮ
 • volit a definovat situaci nebo problém, kterým je třeba se zabývat
 • shromažďovat všechny odpovídající údaje
 • analyzovat tyto údaje a načrtnout závěry
 • psát zprávu a udělat doporučení
 • ŘÍZENÍ SKLADŮ
 • přispívat k návrhu a organizaci skladu s cílem dosáhnout maximální efektivity
 • rozumět a aplikovat systém dokumentace na regulaci a evidenci skladových vstupů a výstupů
 • přispívat k řízení nákladů minimalizací “ležáků” a snížením ztrát ve skladech
 • SYSTÉMY ŘÍZENÍ ZÁSOB
 • přispívat k návrhu a realizaci postupů efektivního řízení zásob
 • vypočítávat požadovanou úroveň zásob
 • oceňovat aplikaci informační technologie do efektivního řízení zásob
 • PÉČE O DODAVATELE
 • evidovat údaje o dodavatelích a subdodavatelích a jejich produktech
 • vyhodnocovat kvalitu dodavatelů a produktů
 • ŘÍZENÍ ZMĚN
 • identifikovat potřebu změny
 • shromažďovat a hodnotit náměty na možná řešení
 • hodnotit výsledek a přijímat korektivní opatření
 • ŘÍZENÍ KVALITY
 • vytvářet podmínky pro kvalitní práci
 • užívat a zhodnotit přínosy systémů řízení kvality
 • definovat vlastní místo a možnosti v systému řízení kvality
 • určit klíčové prvky zahrnuté v každém úspěšném programu kvality
 • pomáhat jednotlivcům v přijímání firemních zásad řízení kvality
 • kontrolovat dodržování zásad a předpisů systému řízení kvality
 • přijímat systémový přístup k problémům řízení kvality
 • vysvětlovat význam a důsledky trendů kvality v denní práci jednotlivců
 • ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
 • plánování a příprava projektu
 • řízení realizace projektu
 • vyhodnocení projektu
 • nástroje na podporu řízení projektu
 • MARKETING
 • rozumět, co je to trh a tržní přístup
 • chápat, co je to marketing a jak se využívají, popř. upravují zdroje organizace k uspokojení potřeb zákazníka
 • využívání marketingového přístupu ve své každodenní činnosti
 • PŘÍPRAVA, ŘÍZENÍ A UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ
 • náležitosti obchodní smlouvy
 • rizika a závazky vyplývající ze špatně uzavřené smlouvy
 • znalost trhu
 • znalost zákazníka
 • sjednání obchodní schůzky
 • řízení obchodní schůzky
 • uzavření obchodu
 • řešení námitek
 • vyjednávání
 • PÉČE O ZÁKAZNÍKA
 • identifikovat své vnitřní a vnější zákazníky
 • určovat a dohadovat požadavky zákazníků
 • vysvětlovat význam a důležitost péče o zákazníka
 • vést svůj tým s cílem zvýšit běžný standard péče o zákazníka
 • zajišťovat, aby tým pracoval v kontaktu se zákazníkem podle vysokých standardů
 • EFEKTIVITA V KANCELÁŘI
 • dohlížet na činnosti směřované k údržbě a zdokonalení efektivity kanceláří
 • účastnit se auditů a šetření
 • rozpoznávat změny v pracovní praxi, které nastávají vlivem příchodu nové technologie
 • PORADY
 • připravovat se na účast v poradě
 • získávat více užitku z účasti na poradě
 • organizovat a řídit poradu
 • VZTAHY MEZI DODAVATELI A ODBĚRATELI, MEZI FIRMOU A ODBORY
 • vztah dodavatel – odběratel (v čase, v kvalitě apod.)
 • popisovat podstatu a rozsah průmyslových vztahů (podnik vers. odbory)
 • vysvětlovat, jak odbory a vedení řeší vzniklé problémy
 • podporovat dobré vztahy na pracovištích
 • OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • vysvětlovat hlavní myšlenky zákonů o životním prostředí
 • identifikovat vlastní možnosti a možnost týmu v ochraně životního prostředí
 • pomáhat svému týmu hrát pozitivní roli v ochraně životního prostředí
 • POHLEDÁVKY
 • prevence pohledávek
 • řešení pohledávek
 • vymáhání pohledávek
 • Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nerozumím, chci více informací.

  Využívání souborů cookie
  Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
  Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

  Zavřít