Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Vzdělávací činnost – pro státní správu

Vzdělávací činnost – pro státní správu

Oblasti (témat) kurzů určených pro pracovníky ve veřejné správě:

 • Vstupní vzdělávání dle zák. 312/2002
 • Vzdělávání vedoucích úředníků dle zák. 312/2002
 • Marketing měst a obcí
 • Psychologická diagnostika
 • Výběr pracovníků
 • Personalistika
 • Příprava a prezentace projektů
 • Ekonomika práce
 • Krizové řízení a plánování
 • Obchod a ekonomika
 • Účetní a auditorské činnosti
 • Zavádění procesního řízení v organizaci
 • Týmová analýza
 • Krizové komunikace

Výcvik provádíme především pro:

 • Vedoucí úředníky ÚSC
 • Nové úředníky ÚSC
 • Pracovní týmy
 • Vedoucí personálního oddělení
 • Volené zastupitele
 • Pracovníky Policie ČR a městské policie
 • Pracovníky finančních ředitelství
 • Pracovníky škol a školských zařízení
 • Dále uvádíme několik příkladů obsahů nabídek vzdělávání pracovníků ve veřejné správě:

Východiska a cíle programu vzdělávání referentů úřadu města na téma „Zvládání krizových situací“.

 • Pro výkon pracovní pozice pracovníka ÚSC se stává klíčovým zvládání situací, ve kterých musí prosadit cíle a úkoly na svém pracovišti, důsledně sledovat procesy jejich zvládání, porušení standardů, porušení pracovní morálky či dokonce poškození image úřadu v očích veřejnosti.
 • Seminář proto bude sledovat cíle jak v oblasti vzdělávací (předání nových poznatků o povaze krizí a metod jejich zvládání), tak v oblasti postojové (zvolení adekvátního přístupu ke svým partnerům v problémové situaci).
 • Výstupem semináře bude ve směru k účastníkům jednoznačné definování povahy a postupů v obtížných a krizových situacích v jednání s lidmi na pracovišti, ve směru k zadavateli pak definování silných a slabých míst jednotlivých účastníků v přístupu k těmto situacím.

Metody práce:

 • část kurzu bude mít povahu výkladu a následné skupinové rozpravy o praktické poloze jednotlivých zásad prezentovaných během kurzu
 • část kurzu bude tréninková, s rozborem inscenovaných modelových situací
 • jednotlivým účastníkům bude na místě poskytnuta zpětná vazba, zadavateli (pouze v případě zájmu) do čtrnácti dnů po skončení kurzu
 • každý účastník obdrží osvědčení o absolvování školených témat

Program pro realizaci akreditovaného vzdělávání pro vedoucí ÚSC (podle zák. 312/2002 Sb.).

 • Obecný úvod do managementu s ohledem na specifika veřejné správy
 • Orientovat vedoucí pracovníky v problematice řízení, ujasnit terminologii a vytvořit základní logickou strukturu studia.
 • Stanovování cílů, plánování, organizace a kontrola
 • Rozbor nástrojů řízení a plánování, hledání optimálního systému řízení a organizování vlastní činnosti i činnosti druhých.
 • Tvorba projektů a jejich hodnocení
 • Zvládnutí metodiky obsahové i formální přípravy projektů. Osvojení metod evaluace projektů.
 • Komunikace s veřejností, Public Relations, marketing
 • Prosadit aktivní utváření image manažera i instituce, naučit řídit komunikaci s veřejností, vysvětlit základy marketingu.
 • Vnitřní a vnější informace ve veřejné správě
 • Připravit základní postupy pro schopnost vytváření a řízení informačních procesů, získat informace o přehledu dat o veřejném sektoru, vytvořit schopnost aktivně chránit informace před zneužitím.
 • Regionální politika EU
 • Naučit manažery využívat informace o regionální politice EU pro plánování rozvoje a zvyšování úrovně regionů. Vytváří předpoklad pro chápání prosazování regionálního rozvoje jako stěžejní oblasti práce veřejné správy v ČR.
 • Utváření, motivování a vedení týmů
 • Vést manažery k aktivní personální práci, orientovat je na efektivní komunikaci uvnitř týmu a procvičit hlavní manažerské dovednosti pro vedení týmů.

Dále můžeme nabídnout aktivity z oblastí:

 • Personální práce
  (přijímání zaměstnanců, adaptace zaměstnance, motivace jednotlivců i týmu, hodnocení zaměstnanců apod.)
 • Procesního řízení
  (řízení jednotlivců i týmů, vytváření a hodnocení procesů, optimalizace systému řízení)
 • Vedení jednotlivců i týmů
  (vedení porad, pohovorů se zaměstnanci, koučink, sociální komunikace na pracovišti)
 • Řízení rizik, krizové plánování
  (krizový management, řešení krizí, komunikační modely, krizové plánování, krizové a rizikové situace)
 • Vytváření projektů
  (vytváření projektů a jejich struktura, obsahové a formální aspekty projektování)
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nerozumím, chci více informací.

Využívání souborů cookie
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Zavřít