Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Poznání trhu – situační analýza

V-Studio provádí spolu s Vámi činnosti od analýzy trhu přes stanovení taktiky a strategie příležitostí na trhu až po stanovení požadavků na zaměstnance obchodního úseku, jejich zajištění, výběr, vzdělávání, hodnocení, motivaci.
Spolu se zákazníky vyhodnocuje pravidelně prodejní úspěšnost a upravuje ji dle potřeb firmy, trhu.
Zavádí spolu se zákazníky procesy obchodní práce, provádí společnou přípravu marketingových a obchodních plánů spolu se znalostí vytváření projektového řízení.
Zavádí opatření k vlastnictví trhu.

Zpracování témat se upravuje na základě konzultace se zákazníkem.


Podrobnější informace

PR01 SYSTÉMY PLÁNOVÁNÍ

 • chápat podstatu a smysl plánování
 • chápat význam a smysl strategických, taktických a dalších plánů
 • stanovovat cíle

PR02 PLÁNOVÁNÍ PRÁCE

 • stanovovat a aktualizovat pracovní cíle pro jednotlivce
 • rozhodovat o pracovních metodách
 • plánovat činnosti jednotlivců vedoucí k cíli

PR03 METODY ROZHODOVÁNÍ

 • přistupovat k rozhodování systematicky a s rozmyslem
 • jednotlivé možnosti volit až po pečlivém rozboru jejich možných následků
 • realizovat svá rozhodnutí a učit se z vlastních chyb
 • dělat účinná rozhodnutí
 • aktualizovat cíle pro jednotlivce a týmy

PR04 KULTURA FIRMY

 • připravit kulturu firmy
 • chápat a prosazovat kulturu firmy
 • udržovat a zlepšovat provoz v souladu s požadavky kvality, funkční specifikace a pracovních vztahů zaměstnanců

PR05 ORGANIZACE PRÁCE

 • příprava organizace práce - podmínky
 • rozdělovat práci jednotlivcům a ohodnotit jejich možnosti vůči cílům
 • realizovat a hodnotit změny ve výrobcích a službách

PR06 ŘÍZENÍ V PRÁCI

 • znát a umět vysvětlovat organizační struktury a systémy podniku
 • znát a zdokonalovat pracovní vztahy mezi jednotlivci, různými skupinami a zákazníky
 • efektivněji pracovat na své pozici v organizaci, znát možnosti svého služebního postupu
 • řízení = řízení lidí
 • systém v řízení

PR07 KONTROLA PRÁCE

 • znát základy kontrolních systémů a zapojit je do kontroly práce
 • využívat užitečné postupy ke kontrole průběhu práce, materiálu, kvality a pracovních metod
 • znát principy kontroly

PR08 ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY

 • rozumět významu a důležitosti produktivity
 • vytvářet a udržovat nezbytné podmínky pro zvýšení produktivity
 • pomáhat zlepšení produktivity pracovních jednotlivců
 • jaké jsou různé výpočty

PR09 ZLEPŠOVÁNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB

 • stav v kvalitě výrobků a služeb, porovnání s možnostmi firmy, s obchodním prostředím
 • neustálé zjišťování možností ke zlepšení
 • hodnotit užitek a nevýhody nabízených změn
 • projednávat a dohodnout se na uvedení změn
 • odůvodňovat návrhy na výdaje ke zlepšení výrobků a služeb
 • vyjednávat a dohadovat rozpočet na zlepšení

PR10 ŘEŠENÍ PROVOZNÍCH PROBLÉMŮ

 • volit a definovat situaci nebo problém, kterým je třeba se zabývat
 • shromažďovat všechny odpovídající údaje
 • analyzovat tyto údaje a načrtnout závěry
 • psát zprávu a udělat doporučení

PR11 ŘÍZENÍ SKLADŮ

 • přispívat k návrhu a organizaci skladu s cílem dosáhnout maximální efektivity
 • rozumět a aplikovat systém dokumentace na regulaci a evidenci skladových vstupů a výstupů
 • přispívat k řízení nákladů minimalizací “ležáků” a snížením ztrát ve skladech

PR12 SYSTÉMY ŘÍZENÍ ZÁSOB

 • přispívat k návrhu a realizaci postupů efektivního řízení zásob
 • vypočítávat požadovanou úroveň zásob
 • oceňovat aplikaci informační technologie do efektivního řízení zásob

PR13 PÉČE O DODAVATELE

 • evidovat údaje o dodavatelích a subdodavatelích a jejich produktech
 • vyhodnocovat kvalitu dodavatelů a produktů

PR 14 ŘÍZENÍ ZMĚN

 • identifikovat potřebu změny
 • shromažďovat a hodnotit náměty na možná řešení
 • hodnotit výsledek a přijímat korektivní opatření

PR15 ŘÍZENÍ KVALITY

 • vytvářet podmínky pro kvalitní práci
 • užívat a zhodnotit přínosy systémů řízení kvality
 • definovat vlastní místo a možnosti v systému řízení kvality
 • určit klíčové prvky zahrnuté v každém úspěšném programu kvality
 • pomáhat jednotlivcům v přijímání firemních zásad řízení kvality
 • kontrolovat dodržování zásad a předpisů systému řízení kvality
 • přijímat systémový přístup k problémům řízení kvality
 • vysvětlovat význam a důsledky trendů kvality v denní práci jednotlivců

PR16 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

 • plánování a příprava projektu
 • řízení realizace projektu
 • vyhodnocení projektu
 • nástroje na podporu řízení projektu

PR17 MARKETING

 • rozumět, co je to trh a tržní přístup
 • chápat, co je to marketing a jak se využívají, popř. upravují zdroje organizace k uspokojení potřeb zákazníka
 • využívání marketingového přístupu ve své každodenní činnosti

PR18 PŘÍPRAVA, ŘÍZENÍ A UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ

 • náležitosti obchodní smlouvy
 • rizika a závazky vyplývající ze špatně uzavřené smlouvy
 • znalost trhu
 • znalost zákazníka
 • sjednání obchodní schůzky
 • řízení obchodní schůzky
 • uzavření obchodu
 • řešení námitek
 • vyjednávání

PR19 PÉČE O ZÁKAZNÍKA

 • identifikovat své vnitřní a vnější zákazníky
 • určovat a dohadovat požadavky zákazníků
 • vysvětlovat význam a důležitost péče o zákazníka
 • vést svůj tým s cílem zvýšit běžný standard péče o zákazníka
 • zajišťovat, aby tým pracoval v kontaktu se zákazníkem podle vysokých standardů

PR20 EFEKTIVITA V KANCELÁŘI

 • dohlížet na činnosti směřované k údržbě a zdokonalení efektivity kanceláří
 • účastnit se auditů a šetření
 • rozpoznávat změny v pracovní praxi, které nastávají vlivem příchodu nové technologie

PR21 PORADY

 • připravovat se na účast v poradě
 • získávat více užitku z účasti na poradě
 • organizovat a řídit poradu

PR22 VZTAHY MEZI DODAVATELI A ODBĚRATELI, MEZI FIRMOU A ODBORY

 • vztah dodavatel – odběratel (v čase, v kvalitě apod.)
 • popisovat podstatu a rozsah průmyslových vztahů (podnik vers. odbory)
 • vysvětlovat, jak odbory a vedení řeší vzniklé problémy
 • podporovat dobré vztahy na pracovištích

PR23 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • vysvětlovat hlavní myšlenky zákonů o životním prostředí
 • identifikovat vlastní možnosti a možnost týmu v ochraně životního prostředí
 • pomáhat svému týmu hrát pozitivní roli v ochraně životního prostředí

PR24 POHLEDÁVKY

 • prevence pohledávek
 • řešení pohledávek
 • vymáhání pohledávek
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nerozumím, chci více informací.

Využívání souborů cookie
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Zavřít