Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Projektování staveb a inženýrská činnost

Projektové a organizační práce včetně inženýringu staveb

Projektujeme a vedeme všechny druhy staveb v oblasti pozemního stavitelství. Největší zkušenosti máme s občanskou výstavbou, stavbami pro výrobu, zemědělství a potravinářství.

Projektová dokumentace u nás obsahuje

Studie - návrhy stavby:

 • Půdorysy
 • Pohledy
 • Axonometrii
 • Návrh různých druhů provedení variant studií
 • Variantní návrhy výpočtu ceny domu

Projekt stavby u nás obsahuje:

Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení:
 • projektová dokumentace svým rozsahem odpovídá požadavkům přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a ohlášení stavby:
 • projektová dokumentace svým rozsahem odpovídá požadavkům přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Projektovou dokumentaci standardně dodáváme tištěné a elektronické podobě ve formátu pdf na CD.

V projektové dokumentaci budou:

 • zapracovány podmínky provádění stavby dané stavebním povolením,
 • specifikovány požadavky na materiálové a kvalitativní provedení navržených výrobků a zařízení,
 • upřesněny návrhy prvků a celků,
 • stanoveny podrobnosti provádění s ohledem na technologické možnosti zhotovitele stavby.

Obsah projektové dokumentace může být uzpůsoben dle potřeby stavby a domluvy.

Podklady pro zpracování individuální projektové dokumentace:

 • Požadavky objednavatele
 • Snímek z katastrální mapy
 • Územní rozhodnutí (pokud bylo na území vydáno)
 • Podmínky výstavby (pokud není územní rozhodnutí)
 • Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku
 • Hydrogeologický průzkum (nutné u podsklepení a v případě řešení dešťových vsaků)
 • Radonový průzkum
 • Místa a podmínky napojení na inženýrské sítě
Poznámka: v případě požadavku v projektu o hloubku založení nutné vypracování geologického průzkumu (orientační cena 5 000,-Kč). Alternativou je odvolání se na výkopové práce v místě základové spáry v rámci realizace. V projektu pak bude stanovena minimální hloubka založení.

Určení ceny projektů

Typové projektové dokumentace ... 19 800 - 34 000 Kč

Na přání zákazníka je možno zhotovit:
Řešení dešťové vody (vsakování nebo akumulační nádrže s přepadem) Projekt je součástí individuálního projektu v případě požadavku

Rozpočet (cena je závislá na složitosti a velikosti domu)

Projekt situace osazení a napojení na inženýrské sítě - voda, kanalizace, plyn, elektro na parcele stavebníka (nyní dodávána situace osazení včetně průkazu energetické náročnosti) V případě objednání individuálního projektu je situace osazení součástí ceny

Inženýrská činnost spojená s vyřízením stavebního povolení (zajištění všech vyjádření potřebných ke stavebnímu povolení, zajištění stavebního povolení. Cena je stanovena individuálně podle počtu vyjádření)

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum - nutné vždy u podsklepení a v případě řešení dešťových vsaků Cena je závislá na hloubce vrtu, zda se vrt provádí ruční nebo strojní soupravou

Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku

Průkaz energetické náročnosti na rodinný dům (v případě objednaní typového projektu a situace osazení je průkaz energetické náročnosti v ceně. V případě objednání individuálního projektu je průkaz energetické náročnosti v ceně individuálního projektu)

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Konzultace, poradenství (v rámci projektové dokumentace zdarma)


Cena individuální projektové dokumentace: Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci včetně studie cca 2-3 % z orientační ceny stavby (dle velikosti, složitosti domu a dohody) Cena je upřesněna vždy podle konkrétní zakázky a dle požadavků zákazníka.
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nerozumím, chci více informací.

Využívání souborů cookie
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Zavřít